שם:   טלפון:   מייל:   תוכן:  
שלח

תעודת מרשם פלילי (תעודת יושר)

 

 

 בקשה ל"תעודת מרשם פלילי"  (תעודת יושר)

 בקשה לתעודה זו יש להגיש בתחנת משטרה עם תצלום עמוד ראשון של הדרכון ובו פרטי המבקש. יש למלא את טופס הבקשה בכתב קריא וברור, לחתום על הטופס ולהחתים את השוטר, לרבות חותמת יחידה. קיימת חובה לצרף צילום דרכון כי השגרירויות מחייבות שהפרטים המופיעים בתעודה יהיו זהים לפרטים שבדרכון.  חובה למסור הבקשה בתחנת המשטרה מאחר והיא חייבת להיות חתומה בידי שוטר אשר זיהה את מגיש הבקשה. ללא חתימת השוטרת וחותמת משטרה הבקשה לא תטופל.

יש לרשום את היעד אליו תישלח התעודה. התעודה תישלח על ידי משטרת ישראל למקומות ספציפיים בלבד: לנציגות זרה בישראל , לנציגות ישראל בחו"ל או לרשויות האימוץ בין ארצי באמצעות משרד הרווחה. התעודה מודפסת באנגלית עם תרגום בעברית. 

עבור נציגויות ישראל בחו"ל (עפ"י רשימה הנמצאת באתר משרד החוץ) יש לצרף קבלת תשלום עבור חותמת אפוסטיל על סך 33 ש"ח ששולמו בבנק הדואר לחשבון 0-026789. במידה ותימסר לשוטר במעמד הבקשה, תצורף לתעודה, במידה ולא תעוכב התעודה במשרד החוץ ויש לפנות אליהם לתשלום ולמשלוח התעודה ליעדה. 

משך הטיפול בבקשה לתעודת מרשם פלילי מיום מסירתה בתחנת המשטרה ועד שליחתה ליעד המבוקש, הוא כשלושה שבועות. מומלץ להקדים וולהגיש הבקשה כדי למנוע עיכוב בקבלת האישור.  לא ניתן לפקסס את תעודת מרשם פלילי, היא מונפקת כתעודה מקורית אחת ונשלחת ליעד המבוקש על ידי המבקש.
מי רשאי להוציא תעודת מרשם פלילי?
כל אדם רשאי להוציא את התעודה הזו . קטין מגיל האחריות הפלילית ( גיל 12) וגם אדם אשר אינו אזרח ישראלי, ובתנאי שיציג דרכון בתוקף. התעודה נשלחת ישירות לגוף הזכאי לקבלו ( (שגרירויות/קונסוליות/משרד הרווחה).

מילוי הבקשה באמצעות מיופה כח
ניתן למלא את הבקשה באמצעות מיופה כוח שימציא ממיפה הכוח  ייפוי כוח ספציפי המסמיך אותו להגיש את הבקשה בשמו של המבקש, וכן יש לצרף תצלום עמוד ראשון של הדרכון ובו פרטי המבקש.

אדם הנמצא בחו"ל וברצונו להוציא "תעודת מרשם פלילי",  עליו לגשת לשגרירות/קונסוליה הישראלית עם תצלום עמוד ראשון של הדרכון ובו פרטי המבקש ולמלא במקום טופס בקשה. הבקשה תישלח למשטרת ישראל ושם תטופל.  ניתן  להוציא "תעודת מרשם פלילי" בחו"ל גם באמצעות מיופה כוח, וזאת באמצעות ייפוי כוח ספציפי ממיפה הכוח לעניין הוצאת התעודה, עליו לגשת לתחנת משטרה עם תצלום עמוד ראשון של הדרכון וקבלה עבור חותמת אפוסטיל במידת הצורך, להזדהות בפני שוטר ולוודא חתימת השוטר על הטופס. 

**ייפוי הכח לא צריך להיות נוטריוני, מייפה הכוח צריך לכתוב יפויי כוח המסמיך את מגיש הבקשה למלא בשמו את הבקשה.

**תעודת מרשם פלילי ניתן לשלוח לכמה יעדים אולם לכל יעד יש למלא טופס בקשה נפרד ולצרף את תצלום העמוד הראשון של הדרכון. 

תוקף תעודת מרשם פלילי
כל רשות קובעת לעצמה את התוקף ל"תעודת מרשם פלילי". לכן מומלץ לפנות לגורם המבקש ולקבל  ממנו פרטים על תוקף התעודה. 

העתק נוסף של תעודת  מרשם  פלילי
טפסי הבקשות נשמרים במשטרת ישראל למשך שנה. אם ביש צורך ב"תעודת מרשם פלילי" נוספת עבור השגרירות ולא חלפה שנה, אין צורך למלא טופס חדש. עליך ליצור קשר טלפוני עם חוליית העברת מידע (5429798/9 - 02), בין השעות 1300-1500 ולבקש "תעודת מרשם פלילי" נוספת, או  לחילופין ניתן לפנות לתחנת המשטרה ולהגיש בקשה חדשה.

 להכוונה  וליעוץ ראשוני חינם ע"י עו"ד מנוסה לחץ על "צור קשר" בדף הבית או התקשר לעו"ד צרפתי  אורה טל':
 052-6999624