שם:   טלפון:   מייל:   תוכן:  
שלח

נהג חדש

מצבו של נהג חדש שהורשע בעבירת תעבורה, גרוע לעין שיעור ממצבו של נהג וותיק.
 
סעיף 12א(ב) לפקודת התעבורה, קובע כי נהג חדש שהורשע בעבירות מן התוספת השלישית, בתקופה בה הוגדר כ"נהג חדש", רשות הרישוי תתנה את חידוש רישיונו לאחר השנתיים הראשונות בבחינות ובדיקות שתקבע. זאת אומרת ,נהג חדש אשר הורשע בעבירות מסוימות בשנתיים הראשונות לאחר הוצאת רישיונו יתבקש לעבור תיאוריה ו/או מבחן רישוי מעשי מחדש כתנאי לחידוש רישיונו וכן יוכרז כנהג חדש שנתיים נוספות על כל המגבלות שבדבר.
 
עבירות התוספת השלישית של פקודת התעבורה, כוללות מעבר רמזור באור אדום, נהיגה בשכרות, נהיגה ללא רישיון, או שלא בהתאם לתנאי הרישיון, עבירות מהירות שונות, מעורבות בתאונת דרכים בה נפגע אדם, הרשעה בעבירות עוון או פשע שלשם ביצועם הסתייע נהג חדש ברכב, הטלת עונש פסילה של למעלה משלושה חודשים בגין כל עבירה, ועוד...

התקנות החדשות

 
החל מ1/7/13 נכנסו לתוקף שינויים בתקנות התעבורה לגבי "נהג חדש". על פי התקנות החדשות  ניתן יהיה להתחיל בלימודי הנהיגה בגיל 16 וחצי. בגיל 16 ותשעה חודשים ניתן יהיה לגשת לראשונה למבחן המעשי, במקום גיל 17 כיום. אולם הנהיגה תותנה בחובת ליווי של המלווה במשך שישה חודשים.
 מי שיעבור את מבחני הנהיגה בהצלחה יקבל "היתר נהיגה" שיותנה בחובת ליווי של מלווה, במשך שישה חודשים הכוללים שלושה חודשים של נהיגה בליווי ביום ובלילה ושלושה חודשים נוספים של נהיגת לילה בלבד.
משך הליווי לא יפחת מ- 50 שעות ויכלול גם הנחיות לגבי סוג הנהיגה כמו למשל נהיגה בדרכים בינעירוניות, נהיגת יום ונהיגת לילה.
בתום תקופת הליווי ולא לפני גיל 17 שנים ושלושה חודשים יחתמו המלווה והתלמיד על תצהיר המאשר את ביצוע הליווי ורק לאחר מכן יונפק לנהג רישיון נהיגה קבוע מטעם רשות הרישוי.


כאן המקום להדגיש כי ישנה משמעות רבה לייצוג נאשם שהוא נהג חדש, ע"י עו"ד תעבורה מיומן ומנוסה.